Biuletyn Informacji Publicznej Misja szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Ostatnia aktualizacja strony: 15.11.2018, 08:30

Misja szkoły

Poniedziałek, 21 października 2013

Misja szkoły

Misją naszej szkoły jest tworzenie środowiska wychowawczego, w którym uczniowie będą dorastali w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. Jesteśmy społecznością twórczą, zintegrowaną wobec celów, problemów i potrzeb. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu jest przyjazna dziecku:

  • Dba o przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów ,zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.
  • Pozwala na zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
  • Kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne  i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie
  • Kształtuje postawę patriotyczną w poszanowaniu tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.
  • Uczy zasad demokracji i umiejętności korzystania z wolności,
  • Budzi i rozwija zainteresowania ucznia,
  • Uczy radości życia,
  • Dba o jego zdrowie i bezpieczeństwo,
  • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Metadane

Data publikacji : 21.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
©2009-2019 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.